DUYURULAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

İZDENİZ gerçekleştirdiği yolcu ve araç taşımacılığı faaliyetleri sırasında emniyetli, güvenilir, kaliteli deniz ulaşım hizmeti anlayışı ile yasa, konuyla ilgili mevzuatlar ve uluslararası standartları dikkate almaktadır. Çalışanlar ve yolcuların memnuniyetini gözeterek, konforlu toplu ulaşım hizmeti vermeyi ilke edinen; çevreye duyarlı, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi ve sürekli iyileştirme anlayışını benimsemiştir.
Ekip ruhuyla kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini, sürekli iyileştirerek geliştirmek amacıyla politikasını beyan eder:
  • Yolcu memnuniyeti odaklı çalışarak, yolcu ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, çözüm üretmek ve zamanında bilgilendirmek,
  • Donanımlı insan kaynağımız ile uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş yolcu-araç emniyeti ve güvenliğini sağlamak için sıfır hata odaklı çalışmak,
  • Yaptığı işin, yolcuya sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, iş disiplinine sahip, takım çalışmasına katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretmek,
  • Entegre  Yönetim  Sistemi  şartlarına  uymak,  etkinliği  ve verimliliği sürekli arttırmak,
  • Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde, kalite odaklı olarak disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistemin sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratmaktır.
  • Faaliyet alanımızda hizmetlerimizi gerçekleştirirken çevreyi korumak ve gelecek nesilleri düşünerek sürdürülebilirlik ilkesiyle doğal kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmayı hedeflemektedir.