04-05-06 Eylül 2020 tarihinde ek araba vapuru seferleri yapılacaktır.