DUYURULAR

 

İZDENİZ A.Ş.

Kalite Politikamız

İZDENİZ, faaliyet gösterdiği sektörün ve buna bağlı olarak yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda, bu ihtiyaçların gerektirdiği insan ve diğer kaynakları göz önünde bulundurarak, sürekli iyileştirmeyi ve kaliteli hizmet anlayışını yansıtan bir Kalite Politikasını oluşturmuştur. Bu amaçla Üst yönetimimiz kalite politikamızda belirlenen değerlere sonuna kadar sadık kalmayı taahhüt etmiş ve Kalite Politikasını çalışanları, yolcuları ve çevresi ile paylaşmak üzere yayınlamıştır
Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantılarında Şirketimizin Kalite Politikası değerlendirilmektedir. ŞIRKETIMIZIN Kalite Politikası, kuruluş amacımıza uygunluğumuzu karşılamakta, Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirme taahhüdünü içermekte ve hedefler için de çerçeve çizmektedir. Bu politikanın çalışanlarımızca anlaşılması için, Şirket bilgisayarlarında bulunan İZDENİZ ortak paylaşım klasörü ve web sitemiz ile politikamızın sürekli göz önünde bulunması sağlanmıştır.
İZDENİZ gerçekleştirdiği yolcu ve araç taşımacılığı faaliyetleri sırasında kalite anlayışı ile yasa ve konuyla ilgili mevzuatları ve uluslararası standartları dikkate almaktadır. Çalışanlarını ve yolcu memnuniyetini gözeterek, emniyetli güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi ilke edinen; çevreye duyarlı, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi ve sürekli iyileştirme anlayışını benimsemiştir. Ekip ruhuyla kurmuş olduğumuz kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek gelişmek amacıyla kalite politikasını beyan eder:

1-
Yaşamın değerinin farkında olarak hizmetlerimiz sırasında emniyet ve güvenliğe önem vermek.

2-
Yolcu memnuniyeti güvenliğine odaklı bir çalışma ortaya koymak

3-
Donanımlı insan kaynağımız ile uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş yolcu araç emniyeti ve güvenliği sağlamak için sıfır hata odaklı çalışmak

4-
Yaptığı işin yolcuya sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, iş disiplinine sahip takım çalışmasına katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretmek

5-
Sosyal sorumluluk bilincinde hareket etmek

6-
Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, etkinliği ve verimliliği artırmak

7-
Geniş ve güçlü bir sefer hattını sürekli kılmak

8- Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde, kalite odaklı olarak disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek sistemin sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratmak