DUYURULAR

İZDENİZ A.Ş. TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ BAŞVURUSU KESİN KABUL EDİLENLER LİSTESİ

İZDENİZ A.Ş. TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ BAŞVURUSU KESİN KABUL EDİLENLER LİSTESİ

 
Sınav Usulü : Sözlü ve Uygulamalı
Sınav Yeri     : İZDENİZ A.Ş. Bostanlı Vapur İskelesi
Sınav Tarihi  : 20.03.2018
Sınav Saati   : 10:00
 
Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgeleri ve özel güvenlik belgelerini (Güvenlik Personelleri için) yanlarında getireceklerdir.
Sınavda başarılı ve başarısız olanlar İzdeniz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavda başarılı olamayanlar sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar Sınav İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır. İtiraz Komisyonu Kararları kesindir.
İlanen duyurulur.
/CKYuklenen/media/Yeni_Klasor/Başvurusu Kesin Kabul Edilenler.pdf