DUYURULAR

İZDENİZ A.Ş. TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI, GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ PERSONELLERİN SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ

İZDENİZ A.Ş. TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI, GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ PERSONELLERİN SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ ın “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39 uncu maddesinde geçen “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca işçi statüsüne geçirilecek personelin sınavı 20.03.2018 tarihinde, İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiş olup sözlü ve uygulamalı sınava katılanların listesi ve sınav sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
/CKYuklenen/media/Yeni_Klasor/SINAV_SONUCU.pdf